Bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstak pensioenfonds geldt voor één of meerdere branches. Het kan zijn dat de werknemers van een branche en soms ook zelfstandige verplicht verzekerd zijn bij hun bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichting is terug te vinden in de CAO. In Nederland zijn er 80 pensioenfondsen waarvan er 68 verplicht zijn gesteld. Een bedrijfstakpensioenfonds voert in de meeste gevallen één zelfde verplichte pensioenregeling uit voor alle werknemers in de bedrijfstak.

Pensioenfondsen voor MKB

De kleinere ondernemer kiest meestal niet voor een pensioenfonds, maar voor een beschikbare premie regeling. Bij deze regeling wordt de premie voor het pensioen ingehouden op het salaris. Het percentage van de premies stijgt met de leeftijd van de werknemer mee. De beschikbare premie regeling is voor de werkgever aantrekkelijk, doordat deze regeling zorgt voor beheersbare kosten. Tevens levert het voor de werknemers een goed en flexibel pensioen op.

Bedrijfstakpensioenfonds voordelen

Hieronder worden de voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds beschreven. Dit heeft voordelen doordat het pensioen samen geregeld wordt en hierdoor kunnen de kosten en de risico's met elkaar gedeeld worden. De voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds zijn:
Door het pensioen samen te regelen en dat geld allemaal tegelijk te beleggen, bespaard dat een groot gedeelte van de kosten. En kunnen alle deelnemers de kosten delen.
Het betreffende bedrijfstakpensioenfonds belegt de pensioenpremies, dit is noodzakelijk voor de opbrengst op lange termijn. Alleen brengt beleggen bepaalde risico's met zich mee. Deze risico's worden gelukkig gespreid over alle deelnemers, waardoor het risico ook wordt gedeeld.
In de CAO worden afspraken gemaakt over de hoogte van de premie en over de pensioenregeling. Bij een BPF betalen de werkgevers en werknemers de gezamenlijke premie voor het pensioen en wordt de invloed dus ook gedeeld.