Beschikbare premieregeling

Naast de middelloonregeling en de eindloonregeling, waarbij de pensioenuitkering vast liggen, bestaat er ook de beschikbare premieregeling, waarbij de hoogtes van de pensioenpremies voor de pensioenen bekend zijn. Deze beschikbare premieregelingen zijn vooral erg handig voor de werkgevers aangezien hier vaststaat wat de jaarlijkse kosten zijn voor het pensioen van de werknemers. Voor een werknemer is de beschikbare premieregeling minder fijn. De toekomst van de werknemer blijft echter nog onzeker. Dit komt doordat ze niet precies weten hoeveel pensioenuitkering ze kunnen verwachten op het moment dat ze met pensioen gaan. Een andere naam voor beschikbare premieregeling is ook wel de premieovereenkomst. Bij de beschikbare premieregeling wordt afgesproken wat het beschikbare premiebedrag is.

De uiteindelijke pensioenuitkering

De premies die iedere maand worden betaald, worden door de desbetreffende pensioenuitvoerder belegd. Het succes van deze beleggingen zorgt er uiteindelijk voor hoeveel het bedrag is dat in de pensioenpot zit. Op het moment dat de pensioendatum bereikt is, krijgt de deelnemer deze pensioenpot, waarna deze een pensioenuitkering kan kopen. Doordat de beschikbare premieregeling uit twee verschillende fases bestaat, zijn er voor de werknemer dus ook twee grote onzekerheden. Ten eerste is het niet zeker wat er uiteindelijk in de pensioenpot zal zitten. Het kan namelijk zomaar voorkomen dat de beleggingen niet rendabel genoeg zijn en het uiteindelijke bedrag zodoende een stuk lager zal zijn dan men in eerste instantie zou verwachten. Daarnaast dient de deelnemer ook nog een pensioenuitkering te kopen, wat ook weer erg risicovol kan zijn. Als de economie in zwaar weer verkeert zullen deze pensioenuitkeringen namelijk een stuk duurder zijn, terwijl deze waarschijnlijk minder zullen opleveren. De deelnemer krijgt zodoende dus minder waar voor zijn geld dan in een goede economische tijd. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is dus zeer onzeker voor een werknemer en hangt van meerdere factoren af, waardoor deze over een onzekere toekomst beschikt.

Premieovereenkomst steeds populairder

Doordat de rente op het moment erg laag staat en het niet goed gaat met de economie, worden premieovereenkomsten steeds populairder.  Werkgevers die een middelloonregeling hebben afgesloten voor hun werknemers moeten extra premie gaan betalen. Omdat deze premies echter fors stijgen willen de meeste werkgevers overstappen naar een andere pensioenregeling. Hier is dan de beschikbare premieregeling in de meeste gevallen de oplossing. Dit komt doordat deze regeling relatief goedkoop is voor de werkgever.