Eindloonregeling

Onder de uitkeringsovereenkomst valt ook de eindloonregeling, die ook wel final payregeling wordt genoemd. Het pensioenbedrag dat uiteindelijk zal worden uitgekeerd, dient 70% van het laatstverdiende loon te zijn, dit is echter wel afhankelijk van het aantal jaren dat de desbetreffende werknemer werkzaam is geweest. Het uiteindelijke pensioenvermogen dat de werknemer zal krijgen, is dus afhankelijk van het laatstverdiende salaris en het aantal jaar dat deze persoon  werkzaam is.

De werking van de eindloonregeling

De eindloonregeling kent een andere manier van pensioenopbouw dan de middelloonregeling. In principe bouwt een werknemer ieder jaar gewoon een deel pensioen op aan de hand van het salaris dat deze indertijd verdient. Op het moment van een salarisverhoging, verandert de hoogte van deze opbouw echter. Waar een middelloonregeling gewoon verder gaat met opbouwen, aangezien het vermogen hierbij aan de hand van de gewogen gemiddeldes wordt opgebouwd, dient het alreeds opgebouwde vermogen van de eindloonregeling opgebouwd te worden naar 70% van het salaris van dat moment. Wanneer dit niet gebeurt mist de pensioenopbouw namelijk de jaren dat de werknemer minder salaris kreeg, waardoor het pensioenvermogen uiteindelijk nooit 70% kan zijn. In het geval van een salarisverhoging dient de werkgever met terugwerkende kracht dit pensioen weer aan te vullen. Dit wordt ook wel backserviceverhoging genoemd.

Voordeel voor de werknemers, nadeel voor de werkgevers

De eindloonregeling is voor de werknemers ideaal, zodra deze op het einde geen salarisverlaging meemaken. Deze werknemers zijn namelijk verzekerd van het feit dat ze 70% van het laatstverdiende loon krijgen. Op het moment dat er namelijk een pensioentekort optreedt, dan zal deze moeten worden aangezuiverd door de werkgever of door de pensioenuitvoerder. Dit kan uiteindelijk dus tot veel extra kosten leiden voor de werkgever. Dit is dan ook de hoofdreden dat de eindloonregelingen niet meer zo vaak voorkomen en dat organisaties eerder voor een middelloonregeling zullen kiezen.