Middelloonregeling

Een middelloonregeling is een regeling waarbij het uiteindelijke pensioenvermogen van de werknemer al vaststaat. Andere benamingen voor deze regeling zijn ook wel; de gemiddelde-salarisregeling of de opbouwregeling. Deze variant van de pensioenregelingen wordt door veel diverse pensioenaanbieders aangeboden en wordt hierdoor ook veelvuldig gebruikt door vele organisaties.

De opbouw van het pensioen

Het verschil in de diverse regelingen zit hem voornamelijk in de manier van pensioenopbouw. De hoogte van uw uiteindelijke pensioenvermogen is afhankelijk van het aantal jaar dat een medewerker werkzaam is geweest binnen de organisatie en hoe diens salarisverloop is geweest. Het bedrag dat uiteindelijk wordt opgebouwd is in feite de berekening van het gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen die gedurende de deelname aan de regeling zijn verdient. In een middelloonregeling telt een salarisverhoging dus alleen voor de opbouw in de toekomstige jaren en niet voor de voorgaande jaren. Op het moment dat er in de latere jaren dus een grote salarisverhoging wordt doorgevoerd, zal de werknemer uiteindelijk een kleiner bedrag aan pensioenvermogen overhouden dan de gewenste 70% van het laatstverdiende loon. Dit zorgt er zodoende voor dat de kans op een pensioentekort redelijk groot kan zijn.

De voordelen van deze regeling

Doordat het pensioenvermogen is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de pensioengrondslagen gedurende de gehele deelname, zijn er geen consequenties verbonden als een werknemer aan het einde van de carrière minder gaat verdienen. Daarnaast hangt het pensioeninkomen af van het gemiddelde salaris en is hierdoor dus gegarandeerd. Het opgebouwde pensioen wordt tevens ieder jaar geïndexeerd, waardoor het pensioen mee stijgt met de inflatie.

De collectief pensioen kiezer kan de geadviseerde pensioenregeling ook bij zichzelf onderbrengen. Dan zorgen ze ervoor dat alle stukken in orde zijn en goed worden geïmplementeerd bij de verzekeraar. Zij zullen u doorlopend op de hoogte houden en u heeft toegang tot de helpdesk. Dit allemaal voor slechts  € 45,- ex. BTW per medewerker per jaar. Interesse in deze dienstverlening? Neem contact op via het contactformulier.