Pensioen vormen

Op het moment dat u voor uw werknemers een pensioenregeling wilt gaan opzetten, is het raadzaam om alle mogelijkheden uitgebreid onder de loep te nemen, zodat u over alle benodigde informatie beschikt om een gedegen keuze te kunnen maken. Het is niet alleen van belang om de juiste pensioenfonds te kiezen, maar u dient hierna ook voor de juiste pensioenregeling te kiezen.

Verschillende pensioenregelingen

Dankzij het feit dat er verschillende pensioenregelingen bestaan, is het voor iedere werkgever mogelijk om een  goede pensioenregeling voor de werknemers te kiezen. In totaliteit bestaan er drie diverse regelingen. Deze worden door bijna iedere pensioenaanbieders aangeboden. Iedere regeling heeft zijn eigen kenmerken en voor- en nadelen, waardoor het belangrijk is om deze van tevoren uitgebreid te bestuderen, zodat u zeker bent van het feit dat u een juiste keuze hebt gemaakt voor uw werknemers. De drie pensioenregelingen die door de aanbieders worden aangeboden zijn de volgende; middelloonregeling, de eindloonregeling en de beschikbare premieregeling.

Uitkeringsovereenkomst en de premieovereenkomst

De hierboven genoemde pensioenregelingen kunnen onderverdeeld worden in twee verschillende categorieën, namelijk de uitkeringsovereenkomst, waartoe de eindloonregeling en de middelloonregeling behoren en de premieovereenkomst, waartoe de beschikbare premieregeling behoort. In het geval van een uitkeringsovereenkomst staat vast welk pensioen de werknemer later krijgt, terwijl de premieovereenkomst vaststelt welke premies er precies betaald dienen te worden. Het is zaak om uit te zoeken waar u het meest belang aan hecht en waar uw werknemers en uw onderneming het meest van zullen profiteren. Voor meer informatie over de drie verschillende pensioenregelingen leest u verder op Pensioensparen-nl.nl

Artikelen

Beschikbare premieregeling

Naast de middelloonregeling en de eindloonregeling, waarbij de pensioenuitkering vast liggen, bestaat er ook de beschikbare premieregeling, waarbij de hoogtes van de pensioenpremies voor de pensioenen bekend zijn. Deze beschikbare premieregelingen zijn vooral erg handig voor de werkgevers aangezien hier vaststaat wat de jaarlijkse kosten zijn

Lees meer...

Eindloonregeling

Onder de uitkeringsovereenkomst valt ook de eindloonregeling, die ook wel final payregeling wordt genoemd. Het pensioenbedrag dat uiteindelijk zal worden uitgekeerd, dient 70% van het laatstverdiende loon te zijn, dit is echter wel afhankelijk van het aantal jaren dat de desbetreffende werknemer werkzaam is geweest. Het uiteindelijke pensioen

Lees meer...

Middelloonregeling

Een middelloonregeling is een regeling waarbij het uiteindelijke pensioenvermogen van de werknemer al vaststaat. Andere benamingen voor deze regeling zijn ook wel; de gemiddelde-salarisregeling of de opbouwregeling. Deze variant van de pensioenregelingen wordt door veel diverse pensioenaanbieders aangeboden en wordt hierdoor ook veelvuldig ge

Lees meer...

Eerste pijler pensioen

De eerste pijler wordt gefinancierd door de overheid middels de AOW. Deze AOW is bestemd voor alle mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Deze algemene AOW-leeftijd is voor een lange tijd op 65 jaar vastgesteld, maar hier is vanaf 2013 verandering in gekomen. De AOW-leeftijd loopt namelijk stapsgewijs op tot 67 jaar in 2021. Dit

Lees meer...