Pensioen werkgever

Werkenden bouwen meestal via hun werkgever pensioen op. Dit pensioen wat u ontvangt is de aanvulling op uw AOW. Om recht te hebben op dit pensioen moet u wel deel hebben genomen aan de regeling die uw baas aanbiedt. Het eigen bijdrage voor deze pensioenregeling wordt door uw werkgever ingehouden op uw bruto salaris.

PPI

PPI is een vorm van een pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen. Premiepensioeninstelling voert ook pensioenregelingen uit en bouwt pensioenvermogen op maar draagt zelf geen risico. Premiepensioeninstelling richt zich op de uitvoering van de collectieve beschikbare premieregelingen, als aanvulling op de AOW. Bij de premiepensioeninstelling ligt de focus bij de opbouwfase. Men weet ten tijde van het opbouwen niet zeker wat de hoogte is van het kapitaal of de uitkering. Maar wanneer de pensioengerechtigde met pensioen gaat komt het kapitaal vrij en hiermee kan hij zijn pensioen kopen.

Bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfspensioen is een pensioen via de werkgever. Deze regeling kan verplicht zijn gesteld door de minister. Aan het bedrijfstakpensioenfonds zijn opstart kosten en jaarlijkse kosten gebonden, daarom is een bedrijfstakpensioenfonds alleen interessant voor grote bedrijven.

Collectief pensioen

Het tarief van een collectief pensioen wordt gebaseerd op het aantal deelnemers van dit pensioen. Hierdoor zijn de kosten lager, delen de deelnemers de risico's en is het rendement hoger.

Weten welk collectief pensioen bij uw onderneming past? Vul het contactformulier in.

Artikelen

Collectief pensioen

Een pensioen collectief is een pensioen wat de werkgever aanbiedt aan zijn/haar werknemers. Zo zijn er veel verschillende vormen van een collectief pensioen. Allerlei zaken zoals leeftijd, wel of niet meebetalen aan de premie, pensioenleeftijd etc. zijn allemaal van belang bij het vormen van een pensioenregeling.

Voor- en nadelen

Lees meer...

Bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstak pensioenfonds geldt voor één of meerdere branches. Het kan zijn dat de werknemers van een branche en soms ook zelfstandige verplicht verzekerd zijn bij hun bedrijfstakpensioenfonds. Deze verplichting is terug te vinden in de CAO. In Nederland zijn er 80 pensioenfondsen waarvan er 68 verplicht zijn gesteld. Een be

Lees meer...

Premie Pensioen Instelling

Dat Nederland bekend staat als een echte verzorgingsstaat betekent niet automatisch dat alle organisaties voor een goede pensioenregeling voor de werknemers moet zorgen. In sommige bedrijfstakken, zoals de zorg en de bouw, is het noodzakelijk dat de organisaties zijn aangesloten bij het bijbehorende pensioenfonds. Dit geldt echter niet voor a

Lees meer...