Premie Pensioen Instelling

Dat Nederland bekend staat als een echte verzorgingsstaat betekent niet automatisch dat alle organisaties voor een goede pensioenregeling voor de werknemers moet zorgen. In sommige bedrijfstakken, zoals de zorg en de bouw, is het noodzakelijk dat de organisaties zijn aangesloten bij het bijbehorende pensioenfonds. Dit geldt echter niet voor alle bedrijfstakken, waardoor er vele organisaties zijn die geen pensioenregeling voor de werknemers hebben. Werknemers hechten echter wel veel belang aan een pensioen en willen graag een goede oudedagsvoorziening. Dit is dan ook de reden dat veel organisaties ervoor zorgen dat de werknemers wel deelnemen aan een pensioenregeling. Door de economische crisis bestaat er echter veel onzekerheid over de pensioenfondsen en de bijbehorende pensioenregelingen. Om te voorkomen dat niet iedereen voorzien is van een oudedagsvoorziening is er voor de werknemers een alternatief bedacht, namelijk de Premie Pensioen Instelling.

Een beschikbare premieregeling

Een Premie Pensioen Instelling kan alleen gebruikmaken van de beschikbare premieregeling. Een deelnemer van de PPI bouwt een individueel pensioenkapitaal op. De premies die door de werkgever worden betaald, worden door de PPI belegd. Een werknemer loopt zelf het beleggings- en renterisico. De werknemer kent dan ook geen garantie en heeft geen zekerheid over het uiteindelijke pensioenvermogen. Zodra de pensioendatum is ingetreden, kunt u van het vermogen een pensioenuitkering bij een verzekeraar kopen, dit kan de PPI namelijk niet zelf doen. Het grote voordeel van een PPI is dat de uitvoeringskosten relatief laag zijn, waardoor deze regeling relatief goedkoop is.

Geen bijkomende pensioenen

Zodra u besluit om de pensioenen van uw medewerkers bij een PPI af te sluiten, dient u er wel rekening mee te houden dat het niet mogelijk is om bijkomende pensioen, zoals het partnerpensioen, het wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen bij deze PPI af te sluiten. Deze pensioenen zullen apart moeten worden afgesloten. Dankzij het feit dat de PPI relatief goedkoop is, beschikt u wel over genoeg financiële ruimte om deze pensioenen bij een verzekeraar af te sluiten. Weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af, voordat u een beslissing neemt. Tenslotte wilt u het beste voor zowel uw organisatie als voor uw werknemers.