Inwerkingtreding pensioenwetgeving

De pensioenwet is 1 januari 2007 in werking getreden. In deze wet staan de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. De pensioenwet moest ervoor gaan zorgen dat er meer transparantie, zekerheid en kennis over het pensioen kwam. De meeste werknemers bouwen pensioen op, maar vaak weten ze niet precies hoe het in elkaar zit en waar ze recht op hebben, hier moest de pensioen wet verandering in brengen. Gepensioneerde krijgen met de komst van de Pensioenwet meer zekerheid over de uitbetaling van hun pensioen, dit komt doordat er in de pensioen wet meer en strengere regels zijn gesteld aan de omvang van het eigen vermogen van de pensioenuitvoerders.

Even de belangrijkste punten van het de nieuwe pensioenwet op een rijtje:

  • Boven de salarisgrens van € 100.000,- is een fiscaal gefaciliteerde pensioenbouw niet meer toegestaan
  • De ministeriële netto staffels voor premieovereenkomsten zijn verlaagd.
  • De opbouwpercentages voor de uitkeringsovereenkomsten zijn verlaagd.
  • Er is een mogelijkheid voor netto lijfrente welke is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.
  • De minimale AOW-franchises zijn voor alle pensioenregelingen aangepast.

Wat kan dit voor uw bedrijf betekenen?

Een verlaagde pensioenopbouw leidt in veel gevallen tot een lagere premielast. Het kan daarom ook niet om een besparing op de pensioenpremies als meevaller in te boeken, want een lagere pensioenopbouw brengt namelijk verslechtering van de arbeidsvoorwaarden met zich mee. Naast deze financiële consequenties brengt de pensioenwetgeving ook meer administratieve lasten met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van juridische documenten etc.

Informatieplicht strenger bij nieuwe pensioenwet

Mede is de informatieplicht door de nieuwe pensioenwetgeving aangescherpt. Pensioenuitvoerders moeten verzekerden en gepensioneerden minimaal één keer per jaar duidelijk voorlichten over hun opgebouwde aanspraken. U als werkgever kunt hier ook aan bijdragen, in het kader van goed werkgeverschap en uw zorgplicht die voortvloeit uit de pensioen wet kunt u de onrust die heerst bij de werknemers wegnemen door ze goed te informeren en alles duidelijk uit te leggen. U helpt zo uw werknemers bij het inschatten van de risico's en het maken van eventuele keuzes.