Pensioen zzp'er

Zzp'ers hebben net als alle andere inwoners van Nederland vanaf de pensioengerechtigde leeftijd recht op pensioen voor zzp'ers. Echter kunnen zij geen gebruikmaken van de pensioenregeling via de werkgever. Zij moeten daarom zelf sparen voor een aanvullend pensioen voor zpp'ers. Uit onderzoek is gebleken dat er veel interesse is voor een collectief pensioen voor zpp'ers.

Pensioen voor zzp

Als zzp'er mag je zo veel mogelijk inleggen als je wilt, er is wel een maximum bedrag dat je mag aftrekken van je belastbare inkomen het zo genoemde fiscale jaarruimte. Er wordt belegd op basis van de looptijd. Het risico wordt afgestemd op de resterende looptijd tot de gewenste pensioendatum. Ook is er een mogelijkheid om te kiezen voor een tijdelijk uitkering, dit betekend dat het opgebouwde kapitaal verdeeld wordt over de uitkeringsperiode. Hoe korter de uitkeringsperiode, hoe hoger het maandbedrag. Voor zzp'ers is er ook een mogelijkheid om te kiezen voor een levenslange uitkering. Je krijgt dan een zzp pensioenuitkering totdat je overlijdt.

Voordelen van zzp pensioen op een rijtje

  • Het opgebouwde pensioenvermogen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid opgenomen worden.
  • De inleg voor het zpp pensioen is volledig aftrekbaar van de belasting (box 1) en de uitkering wordt pas belast op het moment van uitkeren.
  • Er is een mogelijkheid om geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig in te leggen en zelf de pensioenleeftijd te bepalen tussen de 60 en 70 jaar. Dan is het ook mogelijk om te kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van verschillende jaren.
  • Derden kunnen het opgebouwde pensioenvermogen niet opeisen en het pensioen maakt geen deel uit van de vermogenstoets.
  • Transparante en simpele regeling voor lagere kosten.